تبلیغات
دست به دامن توست ای ابالفضل - داستان های جالب از امام هادی(ع)
 
دست به دامن توست ای ابالفضل
قربان مردی که اب هم شرمند ه اش شد.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مصطفی دانشمندی
حضرت امام على النقى الهادى علیه السلام فرموده است : دنیا بازارى است كه گروهى در آن منتفع مى شوند و گروهى ضرر مى بینند.
ماجراى زنى كه ادعا مى كرد دختر حضرت فاطمه (علیها السلام ) است
روایت شده است كه در عهد متوكل زنى به نام زینب ، ادعا مى كرد كه مادر من فاطمه (علیها السلام ) دختر رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) است . متوكل به آن زن گفت : تو جوانى و از زمان حضرت رسالت نزدیك به چهارصد سال مى گذرد. چگونه تو در این مدت پیر نشده اى ؟ زینب گفت : حضرت رسالت در حق من دعا كرد و دست مبارك بر سر من كشید و از حقتعالى خواست كه بعد از هر چهل سال من مجددا جوان شوم و من تا به حال این حكایت را براى كسى نگفته بودم و اكنون به علت اكتساب بعضى ضروریات لازم دانستم كه پرده از این راز بردارم و ماجراى خود را براى خلیفه زمان بیان نمایم . متوكل مشایخ آل ابى طالب و اولاد عباس و پیران قریش را احضار نمود و خصوصیات حال زینب فاطمه (علیها السلام ) را از ایشان سؤ ال نمود. آنها كه اطلاع داشتند، گفتند كه زینب دختر فاطمه (علیها السلام )، در فلان سال وفات نمود و براى ما این گونه ذكر كرده اند حقیقت زمان وفات او نزد مورخان محقق و مسطور است . آن زن چون این حكایت را از آن جماعت شنید و فهمید كه نزدیك است رسوا شود گفت : این روایت افترا و دروغ است و احوال من تا این زمان بر همه كس از زندگان و مردگان مخفى و پوشیده بوده است . پس متوكل به آن جماعت گفت كه شما هیچ دلیلى غیر از این روایت بر فوت زینب بنت فاطمه (علیها السلام ) ندارید؟ گفتند: جز این روایت حجت دیگرى نداریم . متوكل گفت : درست نیست كه بدون حجت و دلیل سخن كسى را رد كنیم و بى دلیل بر شخصى اعتراض ‍ نمائیم . آن گاه اهل مجلس گفتند: كسى كه بر این روایت حجتى دارد و مى تواند این اشتباه را رفع نماید، ابوالحسن على النقى علیه السلام است . خلیفه این سخن را تحسین نمود و آن حضرت را احضار نمود و او را از ادعاى آن زن مطلع ساخت . حضرت فرمود: این ادعا كذب و دروغ است . وفات زینب دختر فاطمه (علیها السلام ) در فلان روز از فلان ماه از فلان سال بود. متوكل گفت : این جماعت نیز همین گونه خبر دادند، و من آوردن حجت و دلیل را لازم مى دانم ، چون زینب این روایت را قبول ندارد. پس اگر بر دروغ او دلیلى بیاورى بسیار نیكو است .
حضرت فرمود كه گوشت اولاد فاطمه را حقتعالى بر درندگان حرام گردانیده است . اگر این زن بر ادعاى خود صادق است ، به پیش شیران خلیفه رود و برگردد تا حقیقت و صداقت گفتار او ظاهر گردد. متوكل به آن زن گفت : چه مى گویى ؟ گفت : من هرگز پیش شیرها نمى روم . امام على النقى علیه السلام قصد قتل مرا دارد كه این سخن را مى گوید. از اولاد فاطمه جمع زیادى از بنى حسن و بنى حسین در این مجلس حاضرند. به یكى از آنها بگو تا پیش این شیرها برود. بعضى از اهل مجلس كه نسبت به آن حضرت دشمنى داشتند، گفتند: یا امیرالمؤ منین ! چرا خود ابوالحسن علیه السلام به نزد شیرها نمى رود؟ متوكل از این سخن خوشحال شده و گفت : اى ابوالحسن علیه السلام ! چرا تو به میان شیران نروى تا صدق سخنان تو بر این جماعت آشكار گردد و ببینند كه به بنى فاطمه از درندگان آسیبى نمى رسد. حضرت فرمود: اكنون اختیار در دست توست ، به هر كس بگویى مى رود. متوكل گفت : مى خواهم كه تو بروى . حضرت فرمود: این كار را مى كنم انشاء الله تعالى و حرفى ندارم . سپس فرمود تا نردبانى حاضر كردند و به آن مكان كه شیران درنده بودند گذاشتند و طوق از گردن شش عدد شیر درنده مهیب بر داشتند پس آن حضرت پایین رفته و در میان آنها ایستاد. شیرها یك یك پیش حضرت بر زمین افتادند و صورت بر خاك عجز مالیدند و سرهایشان را بر روى دستهاى خود گذاشتند و نزدیك آن حضرت خوابیدند. حضرت دست شفقت بر سر هر یك از آنها كشیده و هر كدام از شیرها بر خاسته و به طرفى رفتند. حضار مجلس از مشاهده این حال بسیار متعجب و حیران شدند. وزیر متوكل گفت : این كار براى تمشیت (1) مملكت مخل (2) است ، زیرا كه مردم مثل این معجزه كه از ابوالحسن علیه السلام مشاهده نمودند، به جانب او مایل مى شوند. مصلحت آن است كه قبل از آن كه این خبر منتشر شود، او را پیش شیران بیرون بیاورى . پس ‍ متوكل گفت : اى ابوالحسن ! علیه السلام حقتعالى تو را از آفتها محفوظ مى دارد، اكنون بیرون بیا. چون آن حضرت به طرف نردبان آمد، شیرى كه از همه شیرها بزرگتر بود، قصد بیرون آمدن كرد. حضرت به او اشاره كرد كه برگردد. آن شیر از پشت سر آن حضرت برگشت و در جاى خود قرار گرفت . هنگامى كه حضرت بیرون آمد، فرمود: هر كس كه ادعاى فرزندى فاطمه (علیها السلام ) مى نماید، در میان این شیران خود را بیازماید. پس متوكل به آن زن گفت كه به میان این شیران برو. زن گفت : هیهات ، هیهات من دروغ گفتم و ادعاى باطل كردم . من دختر فلانى ام و نهایت احتیاج باعث شد تا من این سخن دروغ را بگویم و این مادر من است و اشاره به زنى كرد كه در مجلس ایستاده بود. متوكل بعد از شنیدن این سخنان حكم كرد كه او را به میان را به میان شیران بیندازند. مادر آن زن خیلى التماس نمود و اهل مجلس نیز شفاعت او را كردند و متوكل او را به مادرش بخشید.


حضرت امام على النقى علیه السلام فرموده است : كسى كه خود را خفیف و خوار مى داند و در باطن ، احساس پستى و حقارت مى كند، از شر او ایمنى نداشته باش .
شفاى درد چشم خادم به سبب معجزه حضرت در شیرخوارگى
روایت است كه امام محمد تقى علیه السلام خادمى داشت كه نام او محمد بن انس بود كه مدتى در خدمت آن حضرت بود. هنگامى او به درد چشم مبتلا شده بود و هر روز شدیدتر مى شد به نحوى كه كار بر او تنگ شده بود و نزدیك به كورى رسید. روزى به خدمت امام محمد تقى علیه السلام آمد و عرض كرد اى مولاى من ! فداى تو شوم ، مدت یك سال است كه به درد چشم مبتلا شده ام و اكنون نزدیك است كه كور شوم . به جهت شفا به درگاه شما متوسل نموده ام . حضرت چند كلمه بر كاغذى نوشت و به دست او داد و فرمود: این كاغذ را بردار و به پیش فرزندم على النقى علیه السلام برو تا درد چشم تو را علاج كند. در آن وقت على النقى علیه السلام شیرخواره بود. پس خادم كاغذ را برداشته به در خانه آن حضرت آمد. دید كه على النقى بر كتف كنیزك بود. چون خادم پدر را دید، دست مبارك دراز كرد و چیزى طلب نمود. خادم كاغذ را به دست آن حضرت داد. چون به كاغذ نگاه كرد، هر دو دست را باز كرد و به بغل خادم رفت و دست بر چشم او مالید. در همان لحظه به قدرت حقتعالى و معجزه آن حضرت چنان چشم او روشن گردید و از درد ساكت شد كه گویى هرگز او درد چشم نداشته است .

حضرت امام على النقى علیه السلام فرمود: آن كس كه خودپسند و از خود راضى است . غضب كنندگان به وى ، زیاد خواهد بود.
با معجزه حضرت شیر شعبده باز نابكار را بلعید
نقل است كه مشعبد هندى نزد متوكل ملعون بازى میكرد و چنان در آن فن ماهر بود كه كسى مثل او ندیده بودند. آن ملعون شقى اراده كرد كه با حضرت امام على النقى علیه السلام لعبتى بازد و آن مهر سپهر كرامت را خجل سازد. متوكل نابكار گفت : اگر این كار را بكنى به تو هزار دینار جایزه بدهم . مشعبد دستور داد تا مقدارى نان نازك كه وزن زیادى نداشته باشد، پخته و مهیا سازند. بعد از آن به دنبال امام على النقى علیه السلام فرستاد و ایشان را دعوت نمود. هنگامى كه آن حضرت شرف حضور ارزانى داشت ، جهت آن حضرت بالشى كه بر آن صورت شیرى نقش داشت ، گذاشتند و مشعبد در نزدیكى آن بالش نشست . پس سفره پهن كردند و آن نانها را آورده پیش آن حضرت گذاشتند. چون آن حضرت دست به طرف آن نانها دراز كرد، آن ملعون لعبتى ساخت و آن نانها پرواز داد. پس آن حضرت خواست نان دیگرى بردارد، باز آن ناپاك لعبتى ساخت كه نان به طرف سقف بالا رفت . هم چنین آن كار را تا سه نوبت تكرار كرد. اهل مجلس همگى خندیدند كه به یك باره آن مظهر مهر ذوالجلال دست بر صورت شیر زده فرمود: بگیر این را. آن صورت تبدیل به شیر شده و از بالش بیرون پرید و آن پلید را فرو برد و به جاى خود باز گشت . آن قوم بى سعادت از دیدن آن معجزه حیران گشتند و آن حضرت برخاست تا از مجلس بیرون رود. متوكل ملعون زبان گشوده و گفت : مى خواهم كه بنشینى و آن مرد را بر گردانى . آن حضرت فرمود: به خدا قسم دیگر او را نخواهى دید. آیا مسلط مى گردانى دشمنان خدا را بر دوستان خدا؟ این سخن را فرمود و از آن مجلس بیرون رفت و دیگر كس آن مشعبد را ندید.

راوى از امام على النقى علیه السلام معنى حزم و محكم كارى را سؤ ال كرد، در جواب فرمود: حزم عبارت از این است كه فرصت خیر را مغتنم بشمارى و به قدر ممكن در استفاده از آن تسریع نمایى .
راز درختى كه در حال خشك شدن بود
آورده اند كه روزى متوكل در باغى مى گشت و گردش مى نمود. ابوالعباس ‍ محمد بن نصیر كه از خویشان امام على النقى علیه السلام بود، در این گردش با متوكل همراه بود. در اثناى گردش به درختى رسیدند كه بسیار زرد شده و نزدیك است خشك شود. متوكل به ابوالعباس روى نمود و گفت : تو مى گویى كه امام زمان على النقى علیه السلام است و غیب مى داند، برو و از او بپرس كه چرا این درخت این چنین زرد شده و نزدیك است خشك شود. گفتم : اگر بگوید، دشمنى قدیمى ات را با او كم مى كنى ؟ گفت : بلى . ابوالعباس گوید: به خدمت آن حضرت آمدم و احوال آن درخت را از ایشان پرسیدم . فرمود: آن درخت موردى دارد و آن این است كه زیر آن كله آدمى مدفون است كه آن آدمى به سبب معصیت ملعون گردیده و عذاب و دود دوزخ و تعفن دوزخ به او مى رسد و به درخت نیز سرایت مى كند، از این جهت درخت زرد شده و نزدیك است خشك شود. ابوالعباس آن چه شنیده بود به متوكل خبر داد. پس به اتفاق رفتند و زیر آن درخت را كندند، كله خشك چندین ساله از زیر آن بیرون آمد.

از حضرت امام على النقى الهادى علیه السلام پرسیدند:
فقهاى ما اختلاف دارند، برخى مى گویند كه دركوچ دوم اگر بعد از ظهر حركت كنند بهتر است و برخى مى گویند: اگر قبل از ظهر حركت كنند بهتر خواهد بود. شما چه مى فرمائید؟ حضرت فرمود:
آیا ندانسته اى كه رسول خدا نماز ظهر و عصر خود را در مكه خواند؟ و این درست نخواهد شد، مگر اینكه رسول خدا قبل از ظهر از منى خارج شده باشد.
هدیه جماعتى از اجنه براى خادم حضرت
روایت است كه یكى از خادمان امام على النقى علیه السلام اراده كرد كه به خراسان زیارت امام المتقین ابوالحسن على بن موسى الرضا علیه السلام مشرف گردد. پس به خدمت امام على النقى علیه السلام در آمد و اجازه خواست بعد از حصول اجازه آن حضرت فرمود كه باید در این صفر خاتم عقیق زرد با تو باشد و نقش یك روى آن خاتم این باشد كه ماشاء الله و لاقوه الا بالله استغفر الله و نقش روى دیگر محمد و على باشد. پس به تحقیق كه خاتمى با این صفت ، امان است از قطاع الطریق و سلامت بودن از آفتهاى دنیا و آخرت با آن حاصل مى شود خادم روایت مى كند كه از پیش ‍ آن حضرت بیرون آمدم و براى بدست آوردن انگشترى با آن صفات كه حضرت فرموده بودند، رفتم و مجددا براى خداحافظى به خدمت حضرت مشرف شدم ، حضرت فرمود: برو و انگشترى فیروزه تهیه كن كه بر یك روى آن نقش الله الملك باشد و بر روى دیگر نقش الملك الله الواحد القهار باشد. پس به تحقیق كه در اثناى راه میانه شهر طوس و نیشابور شیرى بر سر راه قافله خواهد آمد و نخواهد گذاشت كه قافله از آن راه بگذرد. پس در آن وقت نزد آن شیر برو و این خاتم را به او نشان بده و بگو كه آقا و مولاى من على النقى علیه السلام به تو مى گوید كه از سر راه دور شو. خادم روایت مى كند، هنگامى كه به آن سفر روانه شدم ، در موضوعى كه حضرت فرموده بود والله كه شیر را ملاقات كردم و آن چه به آن ماءمور شده بودم ، انجام دادم و آن شیر از سر راه كنار رفت . چون به خدمت آن حضرت باز گشتم ، آنچه گذشته بود بیان كردم . حضرت فرمود: یك چیز دیگر هست كه آن را نگفتى ، اگر مى خواهى من براى تو نقل كنم . عرض كردم اى سید و مولاى من ! نقل كنید، شاید من فراموش كرده باشم . حضرت فرمود: شبى از شبها در پیش ‍ قبر امام رضا علیه السلام شب زنده دارى مى كردى كه جماعتى از جن به زیارت آن حضرت آمدند و چون به خاتم نگاه كردند و نقش آن را خواندند، آن را از دست تو بیرون كردند و انگشتر را در آب شستند و آن آب را به بیمار خود خورانیدند، بیمار شفا یافت . بعد از آن انگشتر را به دست چپ تو كردند، در حالى كه قبلا در دست راست تو بود و تو از آن تعجب مى كردى و علت آن را نمى دانستى . بعد از آن در پیش سر خود یاقوتى یافتى و آن را برداشتى و اكنون آن یاقوت همراه توست . این یاقوت هدیه اى است كه جماعت جن براى تو آورده اند. آن را به بازار ببر و بفروش كه هشتاد دینار طلا از تو خواهند خرید. خادم مى گوید یاقوت را به بازار بردم و به قیمتى كه حضرت فرموده بود، فروختم .

شخصى به حضرت امام على النقى علیه السلام نوشت : مردى مى میرد و ده روز قضاى ماه رمضان بر عهده او باقى است ، در میان وارثان او دو تن به عنوان ولى شناخته مى شوند، آیا مى توانند هر یك پنج روز قضاى روزه او را بگیرند؟ حضرت در پاسخ نوشت : از آن دو تن ، هر یك بزرگتر باشد، باید ده روزه پیاپى روزه او را قضا كند. انشاء الله .
سكوت و احترام پرندگان براى حضرت
ابو هاشم جعفرى روایت مى كند كه متوكل منزلى داشت كه بر اطراف آن پنجره هایى گذاشته بود و در پشت آن مرغان خوش الحان و كبوتران خوب نقش نگاه مى داشت . چنان كه از سر و صداى زیاد پرندگان ، مردمى كه در آن مجلس بودند، صداى یكدیگر را نمى شنیدند. هرگاه كه حضرت على النقى علیه السلام به آن مكان داخل مى شد تا وقتى كه آن حضرت در آن مجلس ‍ تشریف داشتند، همه آن پرندگان ساكت مى شدند و چون حضرت بیرون مى رفت باز سر و صدا مى كردند.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 27 مرداد 1398 11:53 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's using a cappuccino.

They're handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most amazing
lips I've seen. They're quality, with incredible arms and also a chest that stands out
for this sweater. We're standing in the front of one another discussing how we live,
what we'd like for future years, what we're looking for on another person. He starts saying that they have been rejected
a lot of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I would not know. Everything happens for good reason right.
But identify, make use of reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you right this moment?' he explained as I receive closer to him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I love how you would think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my rearfoot in her leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you want in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone that knows what we want. A person that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not afraid when you attempt new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something totally new, especially on the subject of making new things in bed ', I intimate ‘And I enjoy girls that are direct, who cut over the chase, like you simply did. To generally be
honest, this is a huge turn on.
پنجشنبه 24 مرداد 1398 10:12 ق.ظ
maraton de sexo sexo real cine sexo en tailandia comics porno madres sexo con tias buenas chico busca chico en vizcaya
determinacion del sexo sexo fontanero chica busca chico
madrid shasha grey porno ver porno gey videos porno robados conocer gente en sevilla
loquo sexo es sexo donde tener sexo videos porno caseros en castellano porno
con maduritas tetas grandes porno sexo diferente
chico busca chico chat sexo gratis en huesca pamplona
sexo conocer mujeres en barcelona videos casting sexo chat movil sexo mil
anuncios de mujeres en sevilla sexo abuelas
sexo anal sin condon camara escondida porno porno gratis monjas aplicaciones sexo sexo video
casero sexo mujeres zaragoza pelis porno para mujeres sexo gratis putas porno casero
ruso 100 porno pelis porno maduras gratis pelis porno italianas porno asia
cerditas porno porno pelicula videos porno canarias lucha libre porno contacto mujeres zaragoza chat para conocer gente contacto mujeres zaragoza actriz
porno mas famosa videos porno gratis corridas
peliculas porno caseras gratis
پنجشنبه 24 مرداد 1398 03:19 ق.ظ
Wonderful site. Lots of helpful information here. I'm sending it
to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks
on your sweat!
سه شنبه 22 مرداد 1398 06:31 ب.ظ
pute d arabe cul a levrette top site rencontre sexe web sexe sexe l amour message de sexe histoire sexe premiere fois application portable
rencontre plan cul 82 beurette free sex femme baise inconnu ebony black porno site de rencontre
belgique gratuit pour les femmes baise nord salope gode beurette francaise gros seins hypnose
et sexe baise rapide en cuisine site de rencontre en france sans inscription il baise sa soeur
porno video sexe cap d agde video sexe xx sexe discotheque porno lesbienne francaise
la plus grande partouze du monde video sexe maigre
film porno 1980 beurette facial porno hd
twitter pute rencontre femme niort rencontre femme coquine baise de jeune amateur ebony
black porno film horreur sexe video sexe maigre baise
a la maison de retraite rencontre travesti gratuit
tchat rencontre toulouse nantes salope film x levrette site de rencontre 35 gratuit
baise italienne rencontre femme sur site gratuit rencontre coquine couple film porno levrette rencontre femme ardeche
mature salope se branle jeune pute thailandaise salope scato veronica rodriguez
porno
سه شنبه 22 مرداد 1398 04:28 ب.ظ
voyeur salope levrette a la ferme rencontre coquine tours rencontre karmique amoureuse baise belle cougar comment
faire une branlette rencontre cougar sans abonnement alicebloodygirl porno blog de femme salope faire levrette megan fox salope torture
salope application iphone plan cul porno arabe gros
cul elle baise son cousin baise au chantier salope de brigitte meilleur sexe recit ma femme est une salope naturel porno baise femme 50 ans emma watson video porno baise dans la famille beurette chiennasse site de rencontre gratuit pour les hommes et femmes orgie salope video sexe douche salope en mini video sexe a 4 pute sauvage ma
femme baise black parisienne baise cite de rencontre pour sexe
porno baise brutal salope de perpignan sexe adulte gratuit porno et sexy plan cul granville femme 50 ans sexe beurette masturbation ebony salope levrette au cinema la levrette position sexe lot et garonne pute corse
fitness woman porno porno xxxl sexe maubeuge application de baise casting
porno black site de rencontre gratuit italien il baise une femme fontaine
دوشنبه 21 مرداد 1398 01:52 ق.ظ
hijab baise pute en essonne beurette ronde
salope sexe tape pamela anderson mature baise jeune amatrice partouze pisseuse salope
allo pute sexe enculer plan cul soir belle salope chinoise
site de rencontre gratuit en france et belgique kelly trump porno porno humiliation cette salope me suce porno tabatha cash annonce plan cul bordeaux
il baise une chatte poilue homme a deux sexe sexe de france sodomie jeune salope
baise tres belle femme plan sexe nantes premiere branlette sexe netflix video porno sleeping plan cul en couple acteur porno japonais femme la plus salope petites annonces plan cul sexe tres
hard francais salope cite plan cul local photo pour branlette baise moi comme
une chienne partouze vieux cherche site de rencontre gratuit en france site plan cul reel meilleur
site rencontre plan cul pute a cergy femme rencontre
couple branlette public plan cul etudiante paris baise
noir plan sexe amateur hotesse de l air porno partouze a l ecole site video sexe gratuit voir une video de sexe elle baise en public qui baise bien
یکشنبه 20 مرداد 1398 05:29 ب.ظ
conocer gente en elche pagina de mujeres solteras porno maltrato pregnant porno sexo con nacho vidal porno gay grstis porno
de putas porno naruto sexo con discapacitados chica busca chico burgos sexo en avila fotos abuelas sexo
videos rubias porno sexo humano chica busca chico en gijon espartacus sexo porno gratis gay
video porno de famosas manga porno gratis fotos porno latinas sexo voyeur videos porno descargar gratis pelis porno trios sexo cachondo videos sexo
anal sexo movil gratis sexo en el agua mataro sexo sexo orgias contacto mujeres avila pelis porno maduras gratis porno movis sonia rox porno escenas sexo gay pareja busca chico trio contacto mujeres caceres
videos pornos gratis en espanol peliculas porno gratis completas sexo amateur
real porno anal gratis sexo lesbianas amateur chat conocer mujeres
peliculas pornos gratis chica que busca chico porno anal interracial videos porno gratis youtube porno casero
amater pelirrojas porno sexo pasivo sexo en segovia
chica busca chico palma
شنبه 19 مرداد 1398 10:57 ب.ظ
video porno contactos con mujeres en ourense sexo gratis duro petardas sexo gratis porno sex gratis adultos sexo porno
gratis masaje video porno tube fotos porno amateurs contactos esporadicos con mujeres videos sexo castellano conocer gente cadiz
sexo gratsi casadas sexo contactos albacete mujeres beeg porno padre y hija porno videos porno cornudos porno casero viejas carlitos way porno
video de sexo sexo duro con gordas peliculas sexo gratis revistas porno videos sexo para chicas chico busca chico
tudela porno chocho peludo porno chicas 18 contactos
sexo elche sexo menorca pelicula sexo videos de peliculas
porno viseos porno gratis africanas sexo chico
busca chico murcia xeso porno porno dormidas porno men contacto mujeres en caceres
pagina de porno porno esperanza gomez contactos con mujeres asturias
sexo en san fernando cadiz mujeres adictas al sexo teen porno
hd lesbi porno porno shemales peliculas de sexo tijera sexo
chica busca chico bilbao sexo web
شنبه 19 مرداد 1398 07:38 ب.ظ
rencontre femme cote d or salope et chienne porno lesbian hard sexe d un canard
rencontre coquine bourg en bresse telecharger des video porno video porno
de beurette pieds salope playstation vr porno horoscope rencontre amoureuse salope en latex porno baise au travail fake sexe tite salope mec baise une poule nephael derkani porno monica bellucci porno sexe amateur nature rencontre
50 ans gratuite salope 30 ans x video salope
meilleure site plan cul nuisette porno pute cul rizlane beurette baise
stripteaseuse porno interracial hard sexe dans un couple bonne salope en levrette histoire sexe belle fille dimanche sexe beurette video fr plan cul
jonzac sexe gratuit mature branlette entre mec video sexe oui oui
histoire d une pute site de rencontre sans facebook salope du 89 cam sexe live salope besancon branlette chaude
plan cul limoge baise gros cul partouze public rencontre de beurette
baise valenciennes porno sex machine beurette site sexe gard ado branlette
شنبه 19 مرداد 1398 11:15 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.

He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He's well made, with incredible arms as well as a chest that stands out
about this sweater. We're standing in the front of one another speaking about our lives, what we would like money for hard times, what we're looking
for on another person. He starts saying that they have
been rejected plenty of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for a good reason right.
But identify, utilize reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you at this time?' he explained as I purchase nearer to him and kiss him.

‘When don't ask, just do it.' I reply.

‘I favor the method that you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my hindfoot within his leg, massaging it slowly. ‘So what can you prefer in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone you will never know whatever they want. A person that won't say yes simply because I said yes. Someone who's unafraid of trying a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when trying something totally new, especially with regards to making interesting things in the sack ', I intimate ‘And I enjoy women who are direct, who cut in the chase, like you recently did. To get
honest, what a huge turn on.
جمعه 18 مرداد 1398 04:59 ب.ظ
Hi there! This post couldn't be written any better! Reading through this
post reminds me of my previous room mate! He
always kept talking about this. I will forward this page
to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!
دوشنبه 14 مرداد 1398 02:55 ب.ظ
Keep looking for more such useful information; stay informed, stay
healthy. Everybody needs some pointers once even though, when your
wellbeing is a risk then the stakes go higher. When we travel as being
a family we always obtain a kitchenette within the hotel room to ensure that we can easily
result in the most of our meals with food we understand after which have one
meal out a day.

007카지노 - https://penzu.com/p/12e65e5c
یکشنبه 13 مرداد 1398 10:06 ب.ظ
Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a totally different subject but it
has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!
جمعه 11 مرداد 1398 04:21 ق.ظ
바카라사이트 신규쿠폰 지급 - Popo55 - Keep seeking more such useful information;
stay informed, stay healthy. Yoga: this
ancient system of breathing and stretching postures continues to be known to provide reduced
the multiple chronic disorders that plague most seniors.
When we travel as a family we always have a kitchenette within the hotel so that we could result in the tastes our meals with
food we understand and then have one meal out per day.
چهارشنبه 9 مرداد 1398 04:08 ب.ظ
Hello very good. Let me introduce myself. I am Jaime Kehoe but I don't like people use my full nickname.
For years she's lived in Montana but her husband wants them to move.
Software developing is how I support our neighbors and the salary has been really doing.
What his along with him love is to play baseball but he's thinking on starting something beginner.

My wife and I keep a website. You may decide to try it out : here:
http://seven-pride.com/es/ganar-masa-muscular.html
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:29 ب.ظ
Sexy2call Quick search and find the newest results Get a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
Seeking escort girls? Discrete apartments? Complete a quick search by region
دوشنبه 7 مرداد 1398 04:11 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find during first minutes a villa
for rental by city, a variety of
دوشنبه 7 مرداد 1398 02:31 ق.ظ
Sexy2call Quick search and find up to date results Get a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Create a quick search by region
شنبه 5 مرداد 1398 07:20 ب.ظ
I think this internet site has very superb composed articles content.
جمعه 4 مرداد 1398 11:44 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I
find It really helpful & it helped me out much.
I'm hoping to offer one thing again and help others
such as you helped me.
یکشنبه 30 تیر 1398 02:24 ب.ظ
thanks a lot lots this amazing site can be
professional as well as laid-back
چهارشنبه 26 تیر 1398 09:04 ب.ظ
Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.

It will always be exciting to read content from other writers and use a little something from
their websites.
سه شنبه 25 تیر 1398 05:09 ب.ظ
Free PC alternatives to Recycle and Phatmatik
Pro:Loopdrive3 VSTABS. While online machines provide you with
the players the opportunity to decide how much they decide to wager,
these online video poker machine provide that same sense of strategizing and
negotiations with oneself usually yearned for by players who miss the land-based casinos.

Now you've taken that all-important starting point and they
are reading this report about games and social networking, you happen to be inside unique and privideged
position to be amongst several pioneering entreprenuers who
know concerning this and therefore are taking affirmative action.
سه شنبه 25 تیر 1398 12:20 ق.ظ
the fool love tarot abundance tarot card meaning real love tarot
card reading gypsy tarot reading tarot cards answer yes no questions
astrology by month astrological sign for june 26 free yes or no tarot meaning of the hermit tarot
card in love tarot reading future find astrology houses virgo tarot card reading today death tarot card pic money
astrology today free astrology question instant answer astrology for august 21 august 29 astrology sign tarot empress love todays astrological predictions tarot reading question magician tarot meaning career astronomy astrology six of swords tarot card meaning astrology of the 13
signs of the zodiac astrology sagittarius daily love detailed tarot reading will i
get married to him astrology three of swords reversed tarot card meaning october astrology chinese astrology aries tiger astrology gemini
love horoscope astrology calendar months tarot cards justice reversed astrology planet symbols six of pentacles love tarot feelings astrology
career indicators major tarot relationship tarot spread free reading
latin tarot cards readings tarot 9 of wands
reversed will he marry me astrology celtic cross tarot set up house rulers astrology the hanged man tarot love single
astrology au chinese astrology daily predictions
vesta astrology libra aquarius horoscope astrology best astrology for aquarius free career astrology based
on date of birth seven of pentacles tarot meaning
یکشنبه 23 تیر 1398 06:09 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find in a few
minutes a villa rented by city, many different
rooms lofts and villas. Be astounded by the photos and information that the site has to provide
you. The site is a center for you all the ads
inside the field, bachelorette party? Play with a friend who leaves Israel?
Regardless of the the rationale it's important to rent a villa for the two event
or simply just a group recreation suitable for any age.
The website is also the midst of rooms from the
hour, which is already another subject, for lovers
who are seeking an expensive room equipped for discreet entertainment with a spouse or
lover. Regardless of the you are interested in, the 0LOFT website makes a
try to find you to identify rentals for loft villas and
rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
یکشنبه 23 تیر 1398 06:14 ق.ظ
Free PC alternatives to Recycle and Phatmatik Pro:Loopdrive3 VSTABS.

While online machines provide you with the players the chance
to decide how much they elect to wager, these online video poker machine provide that same sense of strategizing and
negotiations with oneself so frequently yearned for by players who miss the land-based casinos.

The plastic's name is usually abbreviated to CR-39, standing for Columbia Resin, and it's also fewer than half the weight of glass, which
supplanted quartz inside early twentieth century.
جمعه 21 تیر 1398 11:44 ق.ظ
Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.

I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.
Do you have any ideas or suggestions? Many thanks
چهارشنبه 19 تیر 1398 10:22 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region,
find in a few minutes a villa to book by city, several
different rooms lofts and villas. Be astounded by the photographs and knowledge that they have to
offer you you. The website is a center for you all the ads inside the field, bachelorette
party? Spend playtime with a friend who leaves Israel?
Regardless of the the rationale you should rent a
villa for a future event or merely friends recreation made
for any age. The website is also the center of rooms
with the hour, which has already been another subject, for lovers
who are searhing for a deluxe room equipped for discreet
entertainment that has a spouse or lover. Regardless of the you
are looking for, the 0LOFT website is really a look for
you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South
and Gush Dan.
یکشنبه 16 تیر 1398 12:54 ب.ظ
I have been browsing on-line more than 3 hours these days, yet I by no means
discovered any attention-grabbing article like yours.
It is beautiful worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content material as you probably did, the web will likely be a lot more helpful than ever before.
جمعه 14 تیر 1398 08:05 ق.ظ
you are truly a just right webmaster. The web site loading pace is amazing.

It sort of feels that you're doing any unique trick.
In addition, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful
job in this matter!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
مركز برترین كدهای جاوا فارسی

كلمه مورد نظرتان را تایپ كنید:

گوگل یاهو ام اس ان
var searchaction=[ //form action for the 3 search engines "http://www.google.com/search", "http://search.yahoo.com/search", "http://search.msn.com/results.aspx
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by Night-Skin
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل


دریافت کد مداحی